تماس با ما / دانشگاه ارومیه (VO شماره: IR8990797991 ) دانشگاه ارومیه - IR8990797991 - تماس با ما -
تماس با ما (دفتر مجازی)

صاحب حساب :

دانشگاه ارومیه

شماره ی VO :

نامغیر قابل نمایش
نام خانوادگیغیر قابل نمایش
تلفن۰۴۴-۳۲۷۵۲۸۴۴-۶-۳۲۷۵۲۷۴۰-۴
آدرسارومیه- کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه (جاده سرو ) پردیس نازلو - صندوق پستی: ۱۶۵ کدپستی:۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸

برای برقراری تماس , ارسال نظر و یا گزارش تخلف , بایستی که عضو شبکه اجتماعی یونیورنت باشید